You are here

Consultanta economica

Alser Forest oferă consultanță specializată societăților comerciale ce activează în sectorul forestier, pentru eficientizarea și creșterea rentabilității economice (gestionarea corectă a capitalurilor, riscul investițional, minimizarea costurilor de producție, maximizarea profitului etc.).